Vergi Süreleri 1- Hak düşürücü süreler: Bir hakkın kullanılmasını belirli bir ...

Vergi Denetim Süreçleri 1-Yoklama: Vergi idaresinin gerçekleştirdiği, yükümlüleri ve yükümlülükle ilgili ...

Vergi Süreci 1- Verginin doğması ile başlar 2- Tarh (Hesaplama) 3-Tebliğ ...

Vergi Hukukunun Bölümleri 1- Genel hukuk: Vergi hukukunun tümüne ilişkin ve ...

Vergi Nedir Vergi: Devletin egemenlik gücüne dayanarak almış olduğu paralar bütünüdür. ...

Kefalet Türleri Kefalet, hukuki işlem türleri yönünden bakıldığında, bir sözleşmedir. Kefalet ...

Sözleşme Türleri Tacir Aslı, kendisine ait matbaacılıkla ilgili bir iş yeri ...

Takas Konusu Takas,birbirlerine karşı aynı türden alacaklara sahip olan kimseler arasında ...

Borcu Sona Erdiren Nedenler ÖDEME Ödeme, vergi borcunun yükümlü tarafından yasalara ...

Borcun İfası İfa: Borçlunun,borç ilişkisi gereğince yüklendiği edimi yerine getirmesidir. İfa ...