180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı: Bu hesap, peşin ödenen ve gelecek döneme ait olduğu için, çalışılan dönemdeki hesaplara kaydedilmemesi gereken giderleri izlemek için kullanılır. Çünkü muhasebenin dönemsellik kavramı gereği yapılan giderler kendi dönemlerine kaydedilirler.

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabının İşleyişi: Gelecek döneme ait olduğu halde peşin olarak ödenen giderler, ait oldukları döneme kadar bu hesaba borç olarak kaydedilirler. Hesapta bekleyen giderler, ait olduğu dönemde ilgili gider hesabının borcuna yazılırken bu hesabın alacağına kayıt yapılırlar.

BORÇ 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

Örnek: İşletme 1 Ekim 2016 tarihinde 1 yıllık kira bedeli olarak 72.000 TL ödüyor. (stopoj kesintileri hariç tutulmuştur)

12 aylık kira: 72.000 TL olduğuna göre; aylık kira bedeli: 72.000/12 = 6.000 TL dir.

Çalışılan Yıl (2016) Gelecek Yıl (2017)
10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09
3 aylık: 18.000 9 aylık: 54.000

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.10.2016

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

100 Kasa Hesabı

Peşin ödenen kira bedeli

 

18.000
54.000

 

 

72.000

2016 yılındaki 3 aylık kira bedelini 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına, 2017 yılındaki 9 aylık kira bedelini gelecek yıla ait olduğu için 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabına kaydediriz.

2

31.12.2016

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

Peşin ödenen kiraların gidere aktarılması

 

18.000

 

18.000

Çalışılan yıldaki kira tutarları dönem sonunda ilgili gider hesabına aktarılır. Ya da ilk kayıtta 3 aylık kira bedelini direk olarak 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabınıda kaydedebiliriz.

 

3

31.12.2016

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

Giderlerin aktarılması

 

54.000

 

54.000

Dönemin sonunda 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabında yer alan tutarlarda 1 yılın altına düşeceği için 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına aktarılır. Yani duran varlıklardan dönen varlıklara aktarılır.

BORÇ 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI ALACAK
18.000
54.000
18.000
72.000 18.000
1

30.09.2017

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

Peşin ödenen kiraların gidere aktarılması

 

54.000

 

54.000

2017 yılına ait kira tutarlarıda bitiş tarihi sonunda ilgili gider hesabına aktarılır. Bu kayıdı 01.01.2017 tarihinde de yapabilirdik.

 

BORÇ 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI ALACAK
54.000
54.000

SMMM Online Eğitim

Online eğitim zaman ve mekandan bağımsız kişilerin birbirinden ve öğrenme kaynaklarından uzak olduğu eğitim modelidir. Online uzaktan eğitim teknolojinin gelişmesi ile birçok yenilik meydana gelmiştir. Online eğitim son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile meydana gelen yeniliklerden biridir. Ders veren kişinin ve öğrencinin aynı ortamda bulunmadığı eğitim sistemine online eğitim denir.

Online eğitim günümüz eğitim sistemini oldukça iyi anlatan bir durumdur. Her öğrenci ve her kişi pandemi sürecinde bütün eğitimlere online eğitim şeklinde devam etmiştir. Bu da kişilerin gelişimini engelleyen durumları ortadan kaldırmak için en iyi yöntemlerden biridir.

SMMM Online Eğitim Nasıl Yapılır?

Online eğitim teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren bir eğitim sistemidir. Uzaktan olarak internet bağlantısı yoluyla yapılan online uzaktan eğitim, video, ses, bilgisayar ve çoklu organ teknolojisi gibi araçların yardımı ile yapılmaktadır. Özellikle tam zamanlı çalışanlar ve istedikleri eğitim için istedikleri mekana gitme durumu bulunmayanlar için online eğitim oldukça avantajlı bir durumdur.

SMMM Online Eğitim Avantajları Nelerdir?

Online eğitim;

– Eğitimde fırsat eşitliği sağlar.

– Online, uzaktan eğitim kişinin kendi hızında öğrenmesine imkan sağlar.

– Hizmet içi eğitimler için kullanılabilen ekonomik bir yöntemdir.

– Örgün eğitimin ulaşım barınma beslenme gibi harcamalarına ortadan kaldırır.

– Zaman ve mekandan bağımsız olduğu için bölgesel ve coğrafi dezavantajları ortadan kaldırır.

– Fiziksel engeli bulunan öğrencilere de eğitim hakkı tanır.

– Öğretim ortamı ve ders materyalleri için online eğitimde sınırsız erişim mümkündür.

– Online eğitim ekonomiktir.