İşe Başlamayı Bildirmek Zorunda Olanlar
İşe Başlamayı Bildirmek Zorunda Olanlar

İşe Başlamayı Bildirmek Zorunda Olanlar

İşe Başlamayı Bildirmek Zorunda Olanlar

1-Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı

2-Serbest meslek erbabı

3-Kurumlar vergisi mükellefleri

4-Kolektif şirketler

5-Adi şirket ortakları

6-Komandit şirketlerin komandite ortakları

Not: işe başlamanın tarihinden 10 gün içinde vergi dairesine yapılması lazım. Gayrimenkul sermaye iradi kazananlar işe başlamayı bildirmezler.

DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLANLAR

1-Ticaret ve sanat erbabı

2- Tic. Şirketleri, iktisadi kamu müesseseleri

3- dernek vakıflara ait iktisadi işletmeler

4- serbest meslek erbabı

5- çiftçiler

DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLMAYANLAR

1-Gelir vergisinden muaf olan esnaf

2-gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler

3-Kazançları basit usulde tespit edilenler

4-Kurumlar vergisinden muaf iktisadi kamu müesseseleri ve dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler

İşe Başlamayı Bildirmek Zorunda Olanlar

SMMM Online Eğitim Nasıl Yapılır?

Online eğitim teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren bir eğitim sistemidir. Uzaktan olarak internet bağlantısı yoluyla yapılan online uzaktan eğitim, video, ses, bilgisayar ve çoklu organ teknolojisi gibi araçların yardımı ile yapılmaktadır. Özellikle tam zamanlı çalışanlar ve istedikleri eğitim için istedikleri mekana gitme durumu bulunmayanlar için online eğitim oldukça avantajlı bir durumdur.

SMMM Online Eğitim Avantajları Nelerdir?

Online eğitim;

– Eğitimde fırsat eşitliği sağlar.

– Online, uzaktan eğitim kişinin kendi hızında öğrenmesine imkan sağlar.

– Hizmet içi eğitimler için kullanılabilen ekonomik bir yöntemdir.

– Örgün eğitimin ulaşım barınma beslenme gibi harcamalarına ortadan kaldırır.

– Zaman ve mekandan bağımsız olduğu için bölgesel ve coğrafi dezavantajları ortadan kaldırır.

– Fiziksel engeli bulunan öğrencilere de eğitim hakkı tanır.

– Öğretim ortamı ve ders materyalleri için online eğitimde sınırsız erişim mümkündür.

– Online eğitim ekonomiktir.