Serbest Meslek Erbapları
Serbest Meslek Erbapları

Serbest Meslek Erbapları

Serbest Meslek Erbapları

1-Dava vekilleri

2-Gümrük komisyoncuları

3-Noterler

4-Borsa ajan ve acenteleri

5-Müşavirler

6-Konser veren müzik sanatçıları

Gayri menkul sermaye iradı: kira geliridir

Menkul sermaye iradı: faiz , kar payı, ıskonto gibi gelirlerdir.

Değer artış kazancı: Ortaklık haklarının yada hisse senetlerinin elden çıkartılmasından doğan kazançtır. Menkul satışından (hisse senedi) satışından elde edilen kazançtır.

Gecikme zammı: ödeme zamanı gelmiş tüm kamu alacağına uygulanır

Gecikme faizi: sadece resen, ikmalen, idarece tarh edilen vergiye uygulanır.

NOTLAR:

Hiç tarh edilmemiş ya da eksik tarh edilmiş vergilere, vergi borcuna uygulanacak gecikme faiz oranı gecikme zammı oranı ile aynıdır.

-İşyeri kirası ne kadar olursa olsun bankaya yatar. Ev kiraları 500 TL ve üzeri olduğunda bankaya yatmak durumundadır.

-1 ay içinde 5.000 TL veya üzeri tek fatura yada aynı firmadan toplam 5.000 TL’nin üzerinde olması BA/ BS lerde sınırdır.

verilmesi gereken beyannameler

Gerçek kişiler: Geçici vergi (gelir), Stopaj (muhtasar), KDV, gelir vergisi verirler.

Tüzel kişiler: KDV geçici vergi(kurumlar), Stopaj(muhtasar), Kurumlar vergisi verirler.

Serbest Meslek Erbapları

SMMM Online Eğitim Nasıl Yapılır?

Online eğitim teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren bir eğitim sistemidir. Uzaktan olarak internet bağlantısı yoluyla yapılan online uzaktan eğitim, video, ses, bilgisayar ve çoklu organ teknolojisi gibi araçların yardımı ile yapılmaktadır. Özellikle tam zamanlı çalışanlar ve istedikleri eğitim için istedikleri mekana gitme durumu bulunmayanlar için online eğitim oldukça avantajlı bir durumdur.

SMMM Online Eğitim Avantajları Nelerdir?

Online eğitim;

– Eğitimde fırsat eşitliği sağlar.

– Online, uzaktan eğitim kişinin kendi hızında öğrenmesine imkan sağlar.

– Hizmet içi eğitimler için kullanılabilen ekonomik bir yöntemdir.

– Örgün eğitimin ulaşım barınma beslenme gibi harcamalarına ortadan kaldırır.

– Zaman ve mekandan bağımsız olduğu için bölgesel ve coğrafi dezavantajları ortadan kaldırır.

– Fiziksel engeli bulunan öğrencilere de eğitim hakkı tanır.

– Öğretim ortamı ve ders materyalleri için online eğitimde sınırsız erişim mümkündür.

– Online eğitim ekonomiktir.