119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı: İşletmelerin elinde bulundurduğu menkul ...

118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: İşletmenin aldığı Hisse senetleri, özel kesim ...

112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı: Kamu kesimine yani ...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı Özel sektörlere ait ...

110 Hisse Senetleri Hesabı: İşletmelerin geçici olarak elde tutmak amcıyla aldığı ...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı: Nitelikleri itibarıyla hazır değer sayılan kredi ...

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-): İşletmelerin üçüncü kişilere ...

102 Bankalar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin yurt içi ve yurt dışında ...

101 Alınan Çekler Hesabı: Bu hesap gerçek ve tüzel kişiler tarafından ...

100 Kasa Hesabı: Bu hesap, işletmelerin elinde bulundurduğu ulusal ve yabancı ...