250 Arazi ve Arsalar Hesabı: Bu hesap işletmeye ait olan her ...

Alacağın Şüpheli Hale Gelmesi konumuzu detaylı bir şekilde inceleyelim. Vergi sistemimizde ...

Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler konumuzda birlikteyiz. PERAKENDE SATIŞ FİŞİ ...

VUK 232 Maddesinin Açıklaması konusu ile sizler ile beraberiz. Katma Değer ...

Sürekli Sermaye Kavramları konumuzda sermaye kavramlarını detaylıca inceleyeceğiz. 1. Sermaye Kavramı: ...

Net işletme sermayesi bir şirketin likidite, etkililik ve genel sağlık ölçüsüdür. ...

Bürüt İşletme sermayesi bir ticari işletmenin faaliyetine başlayabilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi ...

Bir harcama şeklinde ortaya çıkan ve fiziki yapıya sahip olmayan duran ...

2. Duran Varlıklar: Satılmak amacıyla alınmayan, faaliyet dönemi içinde birden fazla ...

Maddi Duran Varlıklar İşletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirmede bir yıldan daha fazla süre ...