Ekonomi Nedir?: Ekonomi, nadir kaynakların rakip durumundaki kullanıcılar arasında dağıtım mekanizmasıdır. ...

Rant Faiz Kar Ücret konusunu başlıklar halinde göreceğiz. Rant: Herhangi bir ...

Milli Gelirin Tanımı: Bir ekonomide belli bir döneme ilişkin safi milli ...

Devalüasyonun Tanımı: Devalüasyon, sabit kur sistemlerinde ödemeler bilançosu açık veren ülkenin, ...

Paranın Tanımı: Para, her mal veya kıymetli satın alma gücü olan ...

Piyasa: Talep ettikleri mal ve hizmetler karşılığında para vermek isteyen alıcılarla, ...

Arz

Arz: Kısaca sunmak anlamını taşır. Mal veya hizmetlerin belirli bir piyasada, ...

Talep: Satın alma isteği demektir. Satın alma arzusunu ve isteğini yansıtır. ...

1. Fiyat Tanımı: Fiyat, bir mal ya da hizmetin elde edilmesi ...

İktisat Temel Kavramlar konusunu detaylıca anlatacağız. 1- İhtiyaç: Karşılandığı zaman haz ...