Türk maliye literatüründe, merkezi yönetim ve yerel yönetim arasındaki gelir ve ...

Lorenz Eğrisi Phillips Eğrisi ve Lafer Eğrisi Lorenz Eğrisi, çoğunlukla gelir ...

Konversiyon Konsalidasyon ve Tahkim Kavramları Konversiyon (Borçların Değiştirilmesi) Konversiyon; Borçların değiştirilmesi, ...

Kamu Maliyesi İle İlgili Görüşler A- GELENEKSEL (KLASİK) YAKLAŞIMLAR: 1- Kurumsal ...

Morotoryum ve Refinansman Kavramları Morotoryum: Vadesi gelmiş borçların yasa, mahkeme kararı, ...

Verginin Toplanma Teknikleri Verginin Tarhı, Tebliği, Tahakkuku ve Tahsili a) Verginin ...

Verginin Toplanma Aşamaları Vergiyi doğuran olay ne demektir? Vergi hukuku açısından ...

Vergilemenin Ana Unsurları Vergi yükümlüsü : vergi yasaları gereğince kendisine vergi ...

Kamu Gelirleri konsunu anlatacağız. Kamu Gelirlerinin Tanımı: Kamu gelirleri, devletin ve ...

Vergiyi Doğuran Olaylar konusunu detaylıca anlatacağız. Vergiyi doğuran olaylar kavramı Vergi ...