Nazım Hesaplar: İşletmenin sahibi olmadığı ancak izlenmesine ihtiyaç duyulan değerlerin kaydedildiği ...

799 Üretim Maliyet Hesabı: 7/B seçeneği maliyet hesaplarında izlenen giderlerin maliyete ...

798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı: 7/B seçeneği maliyet hesaplarında izlenen giderlerin ...

797 Finansman Giderleri Hesabı: İşletmenin gerek yatırım gerekse işletme sermayesi ihtiyacını ...

796 Amortisman ve Tükenme Payları Hesabı: Maddi ve maddi olmayan duran ...

795 Vergi, Resim ve Harçlar Hesabı: Mevzuat gereğince tahakkuk ettirilen gider ...

794 Çeşitli Giderler Hesabı: 79 hesap grubundaki giderler dışında, işletme faaliyetlerini ...

793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Hesabı: İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ...

792 Memur Ücret ve Giderleri Hesabı: İşletme faaliyetlerini yürütmek, üretim ve ...

791 İşçi Ücret ve Giderleri Hesabı: İşletme faaliyetlerini yürütmek üretim ve ...