Meslek İle İlgili Sıralar MESLEK UNVANI İLE YETERLİLİK İLKESİ Mesleki unvanları ...

Stajın Hedefi Madde 6- Stajın hedefleri; a) Mesleğin gerektirdiği ahlaki nitelikler ...

Staja İlişkin Esaslar İlkeler Madde 5- Aday meslek mensuplarının stajıyla ilgili ...

SMMM Yeterlilik Sınavı Konuları Sevgili mali müşavir aday adayları. Bu yazım, ...

SMMM Staja Başlama Sınavı Konuları SMMM olabilmek için staj yapılması gerektiği, ...

Meslek Hukuku Staj Yönetmeliği Genel Hükümler Meslek Hukuku Staj Yönetmeliği AMAÇ ...

Oda Yönetim Kurulunun Görevleri (KOTDEBEA) 1. O da Genel Kuruluna çalışmaları ...

Oda Genel Kurlunun Görevleri SMMM VE YMM ODALARI Odanın Amacı : ...

Birliğin Geliri : 1. Birliğe dahil odaların gelir bütçelerinden % 10 ...

Odanın Gelirleri 1. Oda Giriş Aidatı : Odaya kayıt olan her ...