Vergi Hukukunda Yorumlar 1- Tarihi yorum: Yasa koyucunun iradesinin belirlenmesini gerektiren ...

Serbest Meslek Erbapları 1-Dava vekilleri 2-Gümrük komisyoncuları 3-Noterler 4-Borsa ajan ve ...

Tahakkuk ve Tahsil Esasına Bağlı Gelir Unsurları TAHAKKUK ESASINA BAĞLI GELİR ...

İşe Başlamayı Bildirmek Zorunda Olanlar 1-Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı ...

Vergi Suç ve Cezaları 1- Vergi zıyai suçu: Cezası kayba uğratılan ...

Vergi Borcunu Sona Erdiren Nedenler 1-Hata düzeltme: Hesapta, miktarda, ve mükellefin ...

Vergi Süreleri 1- Hak düşürücü süreler: Bir hakkın kullanılmasını belirli bir ...

Vergi Denetim Süreçleri 1-Yoklama: Vergi idaresinin gerçekleştirdiği, yükümlüleri ve yükümlülükle ilgili ...

Vergi Süreci 1- Verginin doğması ile başlar 2- Tarh (Hesaplama) 3-Tebliğ ...

Vergi Hukukunun Bölümleri 1- Genel hukuk: Vergi hukukunun tümüne ilişkin ve ...