Tahakkuk ve Tahsil Esasına Bağlı Gelir Unsurları
Tahakkuk ve Tahsil Esasına Bağlı Gelir Unsurları

Tahakkuk ve Tahsil Esasına Bağlı Gelir Unsurları

Tahakkuk ve Tahsil Esasına Bağlı Gelir Unsurları

TAHAKKUK ESASINA BAĞLI GELİR UNSURLARI

1-Tic. Kazanç

2-Zirai kazanç

TAHSİL ESASINA BAĞLI GELİR UNSURLARI

1-Serbest meslek kazancı(tam anlamı ile)

2-gayri menkul sermaye iradı

3-menkul sermaye iradı

4-diğer kazanç ve iratlar

5-Ücret

BASİT USUL

1- Kendi işinde bilfiil çalışmak

2-Tic. Ve zirai mesleki faaliyetler dolayısı ile gerçek usule tabi olmamak.

3-kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması

Basit usuller yılda 1 defa basit usul gelir vergisi beyannamesi verirler şubat ayı sonunda beyanname verilir 2 taksitte ödenir. 1. taksit şubat sonu 2. taksit mayıs sonu vergi oranı %15 dir.

Ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler;

-Genel giderler, götürü giderler, personel giderleri, taşıt giderleri

Not: Okul, çocuk yuvası, huzurevi giderlerinin tamamı vergiden düşülür.
Gelir unsurları:
1-Ticari Kazançlar
2-Zirai Kazançlar
3-Ücret
4-Serbest meslek kazancı
5-Gayrimenkul sermaye iradı
6-Menkul sermaye iradı
7-Diğer kazanç ve iratlar

Tahakkuk ve Tahsil Esasına Bağlı Gelir Unsurları

SMMM Online Eğitim Nasıl Yapılır?

Online eğitim teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren bir eğitim sistemidir. Uzaktan olarak internet bağlantısı yoluyla yapılan online uzaktan eğitim, video, ses, bilgisayar ve çoklu organ teknolojisi gibi araçların yardımı ile yapılmaktadır. Özellikle tam zamanlı çalışanlar ve istedikleri eğitim için istedikleri mekana gitme durumu bulunmayanlar için online eğitim oldukça avantajlı bir durumdur.

SMMM Online Eğitim Avantajları Nelerdir?

Online eğitim;

– Eğitimde fırsat eşitliği sağlar.

– Online, uzaktan eğitim kişinin kendi hızında öğrenmesine imkan sağlar.

– Hizmet içi eğitimler için kullanılabilen ekonomik bir yöntemdir.

– Örgün eğitimin ulaşım barınma beslenme gibi harcamalarına ortadan kaldırır.

– Zaman ve mekandan bağımsız olduğu için bölgesel ve coğrafi dezavantajları ortadan kaldırır.

– Fiziksel engeli bulunan öğrencilere de eğitim hakkı tanır.

– Öğretim ortamı ve ders materyalleri için online eğitimde sınırsız erişim mümkündür.

– Online eğitim ekonomiktir.