Vergi Borcunu Sona Erdiren Nedenler
Vergi Borcunu Sona Erdiren Nedenler

Vergi Borcunu Sona Erdiren Nedenler

Vergi Borcunu Sona Erdiren Nedenler

1-Hata düzeltme: Hesapta, miktarda, ve mükellefin kişiliğinde olabilir.

2-Uzlaşma: Resen, ikmalen ve idarece tarh edilen vergilerde idare ile yükümlüler karşı karşıya gelerek anlaşabilirler.

-Terkin, ödeme, takas, zamanaşımı vergi borcunu sona erdiren nedenlerdir.

3-Yargı Kararları

KAMU(VERGİ) ALACAĞININ GÜVENCEYE ALINMASINDAKİ ÖNLEMLER

1-Rüçhan hakkı: Öncelik hakkıdır. Örneğin şirketin piyasaya – vergi dairesine borcu varsa önce vergi borcu ödenir. Rehinli alacaklarda rüçhan hakkı geçersizdir.
2-Teminat: Vergi ziyaı ve vergi kaçakçılığı suçlarında teminat istenir.

3- İhtiyati haciz:
-Vergi alacağının riske girmesi,
-Vergi yükümlüsün kaçma ve mallarını kaçırma ihtimali, -Borçlunun mal bildiriminde bulunmaması -Belli bir ikametgâhının olmaması üzerine olur.
İhtiyati hacze karşılık vergi mahkemesine 7 gün içinde dava açılabilir.

4- İhtiyati tahakkuk: İleride doğacak vergiyi güvence altına almak ihtiyati tahakkuku isteği vergi dairesi müdürü defterdardan ister.

5- Şahsi kefalet

6- Teminat hükmünde eşya: Yalnızca eğlence mekanlarına tanınan haktır.

7- Hükümsüz işler

VERGİ HATALARI

1-Hesap hataları
a-matrahta hata b-vergi miktarında hata c-çifte vergi
d-Tarifenin ve vergi oranının yanlış uygulanması e-İndirimlerin eksik uygulanması f-Matrahın eksik gösterilmesi
2-Vergilendirme hataları:
a-yükümlünün şahsında hata b-yükümlülükte hata
c-konuda hata
d-vergilendirme yada muafiyet döneminde hata

VERGİ YARGISI

1-Vergi mahkemesi: Tek hâkimli mahkemelerdir. Vergi mahkemesine başvuran kişi temyiz için bölge idare mahkemesine başvurur. Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra vergi dairesine yaptıkları düzeltme istemi, vergi dairesince reddedilen vergi yükümlüleri şikayet yolu ile Maliye bakanlığına başvurabilirler.

NOT: Vergi mahkemesinin kurulma emrini Adalet bakanlığı verir.

2-Bölge idare mahkemesi: 3 hâkimli mahkemelerdir. Bu mahkeme kararına karşılık
danıştay‘a temyize gidilir.

3-Danıştay; İdari yargıda kanun yararına bozma yoluna Danıştay başsavcısı başvurabilir. NOT: İdare ve vergi mahkemelerinin itiraz yolu açık olan kararları temyiz edilemez.

Vergi Borcunu Sona Erdiren Nedenler