Vergi Denetim Süreçleri
Vergi Denetim Süreçleri

Vergi Denetim Süreçleri

Vergi Denetim Süreçleri

1-Yoklama: Vergi idaresinin gerçekleştirdiği, yükümlüleri ve yükümlülükle ilgili maddi olayları, kayıtları ve konuları saptamaya yönelik araştırmalara denir. Fiili olarak yapılır.

Örnek: veraset vergisinde beyan konusunda gayri menkulun varlığının tespiti, işe başlamada işyerinin araştırılması, ödeme kaydedici cihaz kullanılıp kullanılmadığı, faturasız mal bulunup bulunmadığı, levha asılıp asılmadığı, taşıtta yolcu listesi irsaliye ve fatura bulunup bulunmadığı yoklamanın konusudur. Yoklamanın ne zaman yapılacağı ilgiliye bildirilmez.

2-İnceleme: Defter ve belgeler üzerinde derinlemesine yapılan bir araştırmadır. Önceden haber verilmesi zorunlu değildir. Ancak yükümlünün hazırlık yapması gerekli ise haber verilir.

3-Arama: Vergi kaçakçılığı yapıldığı konusunda ihbar var ise sulh ceza hakiminden karar alınarak kişinin üstünde işyerinde evinde yapılır Arama sonucunda el konulan defterler en geç 3 ay içinde incelenir

Not: Yoklama, inceleme ve arama vergi tarhında ön (hazırlayıcı) işlemler arasında yer alır.

4-Bilgi toplama: V.U.K Vergi dairesine yükümlü ilgili araştırmalarını yürütürken yükümlüden, yükümlü ile herhangi bir işlem yapan üçüncü kişilerden ,kamu idare ve müesseselerinden bilgi almak yetkisi tanınmaktadır.

5-Matrah tespiti, saptanması: (Takdir komisyonlarınca): Takdir komisyonları yetkili makamlarca istenen matrah ve servet takdirlerini yapmakla görevli, vergi idaresi ve yükümlü kesimin temsilcilerinden oluşan sürekli ya da geçici komisyonlardır. Komisyonların matrah saptama konusundaki görevleri iki ana noktada toplanır: genel-objektif nitelikte matrah saptamaları bireysel-subjektif nitelikte matrah saptamaları. Emlak vergisinde arsalar için kabul edilen asgari birim değerlerinin saptanması bu komisyonların görevine giren bir genel matrah saptama işlemi olmaktadır.

Bireysel-subjektif matrah saptamaları ise tek yükümlü hakkında ikmalen, resen ya da idare vergi tarhına gidildiğinde söz konusu olur. İdarenin üç, yükümlü kesimin iki temsilcisinin oluşturduğu karma niteliği ile takdir komisyonları merkezi idare örgütlenmesi dışında yer alan kuruluşlardır. Vergi idaresinin komisyon kararını değiştirme yetkisi yoktur; ancak bu kararlara karşı dava açabilir.

TEBLİĞ: (Haber verme) Yükümlünün adına salınan vergiden haberdar olması için tarh işleminin kendine bildirilmesi gerekir.

NOT: Vergi usul kanununa göre sadece dairede tebliğ muhatabın kabulüne bağlıdır.

TAHAKKUK: Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödeme aşamasına gelmesidir. Tarh ve tebliğ edilen vergiye itiraz etmez ise ve 30 gün geçmiş ise yükümlü bakımından vergi tahakkuk eder.

Vergi Denetim Süreçleri konusunun sonuna geldik.