Vergi Suç ve Cezaları
Vergi Suç ve Cezaları

Vergi Suç ve Cezaları

Vergi Suç ve Cezaları

1- Vergi zıyai suçu: Cezası kayba uğratılan verginin bir katıdır. Kaçakçılık sonucu vergi ziyaı varsa 3 katı ceza uygulanır.

2- Usulsüzlük suçu ve cezası: 1 derece usulsüzlük:
a- vergi resim harç ve beyannamelerinin süresinde verilmemesi b-işe başlamanın zamanında bildirilmemesi
c-defterlerin tasdik ettirilmemesi, herhangi birinin tutulmaması, defterlerin eksik ve noksan olması

2. derece usulsüzlük: Vergiyi beyannameleri, bildirimler ve diğer belgelerin bu konudaki düzenlemelere uygun olmadan verilmiş olması, işe başlama dışında bildirimlerin zamanında yapılmaması, tasdiki zorunlu defterlerin tasdik süresinin sonundan itibaren 1 ay içinde tasdik ettirmemek.

3. Özel usulsüzlük: Yasanın bilgi vermekten çekinme olanağı tanımadığı durumlarda, bilgi verme yükümünü yerine getirmeyenler için özel usulsüzlük cezası verilir.
Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,serbest meslek makbuzu verilmemesi , Kayıtların zamanında deftere kaydedilmemesi ve işyerinde bulunmaması, levha asmayanlara, muh. Standartlarına ve tekdüzen hesap planına uymayanlara verilir.

CEZA HUKUKU ANLAMINDA SUÇLAR VE CEZALARI

1-Kaçakçılık suçları
a-Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak
b-Defter kayıt ve belgeleri tahrif etmek
c-Defter kayıt ve belgeleri yok etmek(Hapis cezası gerektirir)
d-Yetkisiz olarak belge basmak ve bu sahte belgeleri kullanmak(Hapis cezası gerektirir)

Not: yangın veya hırsızlık sonucu defterler yok olursa 15 gün içinde asliye Tic. Mahkemesine başvurulup zayi belgesi alınır.

Vergi Suç ve Cezaları

SMMM Online Eğitim Nasıl Yapılır?

Online eğitim teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren bir eğitim sistemidir. Uzaktan olarak internet bağlantısı yoluyla yapılan online uzaktan eğitim, video, ses, bilgisayar ve çoklu organ teknolojisi gibi araçların yardımı ile yapılmaktadır. Özellikle tam zamanlı çalışanlar ve istedikleri eğitim için istedikleri mekana gitme durumu bulunmayanlar için online eğitim oldukça avantajlı bir durumdur.

SMMM Online Eğitim Avantajları Nelerdir?

Online eğitim;

– Eğitimde fırsat eşitliği sağlar.

– Online, uzaktan eğitim kişinin kendi hızında öğrenmesine imkan sağlar.

– Hizmet içi eğitimler için kullanılabilen ekonomik bir yöntemdir.

– Örgün eğitimin ulaşım barınma beslenme gibi harcamalarına ortadan kaldırır.

– Zaman ve mekandan bağımsız olduğu için bölgesel ve coğrafi dezavantajları ortadan kaldırır.

– Fiziksel engeli bulunan öğrencilere de eğitim hakkı tanır.

– Öğretim ortamı ve ders materyalleri için online eğitimde sınırsız erişim mümkündür.

– Online eğitim ekonomiktir.