Vergi Süreci
Vergi Süreci

Vergi Süreci

Vergi Süreci

1- Verginin doğması ile başlar

2- Tarh (Hesaplama)

3-Tebliğ (Haber verme)

4-Tahakkuk

5-Tahsil

TARH: (Hesaplama) Vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibarı ile tespit eden idari muamelelerdir. Tarh işlemi hukuki niteliği açısından “idari işlemdir”

Tarh işleminin sebep unsurları:

a-Vergi dairesi

b-Verginin matrahı

c-Verginin konusu

d-Vergi mükellefi

1- Beyanen Tarh: Kişinin vergi dairesine kendi özgür iradesi ileyapmış olduğu tarhdır.

2- ikmalen tarh: Ek yada tamamlayıcı vergi tarhıolarakta adlandırılan bu işlem beyan usulunde belli bir vergi tarhiyatından sonra ortaya çıkan ve idarece saptanan matrah farkı için yapılan vergilendirmedir.(daha önce beyanname verilmesi şarttır)

3- Resen Tarh: idarenin hiç bir şeye ulaşamadığı durumlardaolur. Yasal süre içinde vergi beyannamesi verilmemesi, süresinde verilen beyannamede matraha ilişkin bilgilerin gösterilmemesi, defterlerin tutulmaması, defter kayıtlarının eksik, usulsüz gerçeği yansıtmaması durumlarında söz konusu olur.

Not: ikmalen, resen ve idarece tarh vergi matrahının özel-sübjektif matrah saptama yöntemine göre belirlediği işlemlerdir.

4-Düzeltme (idarece) ile tarh: Vergi dairesinin yapmış olduğu tarhı düzeltme yöntemidir

Vergi Süreci konusunun sonuna geldik.

SMMM Online Eğitim

Online eğitim zaman ve mekandan bağımsız kişilerin birbirinden ve öğrenme kaynaklarından uzak olduğu eğitim modelidir. Online uzaktan eğitim teknolojinin gelişmesi ile birçok yenilik meydana gelmiştir. Online eğitim son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile meydana gelen yeniliklerden biridir. Ders veren kişinin ve öğrencinin aynı ortamda bulunmadığı eğitim sistemine online eğitim denir.

Online eğitim günümüz eğitim sistemini oldukça iyi anlatan bir durumdur. Her öğrenci ve her kişi pandemi sürecinde bütün eğitimlere online eğitim şeklinde devam etmiştir. Bu da kişilerin gelişimini engelleyen durumları ortadan kaldırmak için en iyi yöntemlerden biridir.

SMMM Online Eğitim Nasıl Yapılır?

Online eğitim teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren bir eğitim sistemidir. Uzaktan olarak internet bağlantısı yoluyla yapılan online uzaktan eğitim, video, ses, bilgisayar ve çoklu organ teknolojisi gibi araçların yardımı ile yapılmaktadır. Özellikle tam zamanlı çalışanlar ve istedikleri eğitim için istedikleri mekana gitme durumu bulunmayanlar için online eğitim oldukça avantajlı bir durumdur.